Posted by & filed under Böcker.

Deltagande demokratiDeltagande demokrati publicerades november 2003 på Agora.

Det är min andra bok.

Här presenterar jag en idé om en annans slags demokati, en mer deltagande sådan, baserat på en omfattande reserach av levande exempel på deltagande demokrati i andra delar av världen såsom deltagande budgeten i Porto Alegre eller de så vackra men ack så okända folkkommittéerna i Palestina.

Boken fick en del fina recensioner när den publicerades.

Vill du köpa boken kan du göra det på Atlas hemsida

På den här sidan finns studiehandledningen till boken som jag gjorde själv.

Här finns också utdrag ur boken.

Inledningen och delar ur kapitel 3,4,6,7